Žaliosios atliekos

Žaliosios atliekos

2022 metams žaliųjų atliekų išvežimo grafikas

Gargždų švara informuoja:

Informuojame, kad iš gyventojų, kurie turi nedidelį žaliųjų atliekų kiekį (gyvenamasis namas mieste – 9,6 kg, kaime – 6,8 kg), jos bus surenkamos apvažiavimo būdu. Žaliąsias atliekas atliekų turėtojai tiesiogiai perduoda atliekų surinkėjui šių atliekų surinkimo dieną arba ne anksčiau nei vieną dieną prieš šių atliekų surinkimą, tvarkingai padeda prie individualių mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerių ar jų stovėjimo vietoje. Atliekų turėtojai sugrėbtus medžių ir krūmų lapus ir po medžių, krūmų kirtimo ar genėjimo susidariusias žaliąsias atliekas turi susmulkinti ne ilgesnėmis nei 1 m dalimis ir tvarkingai sudėti į maišus. Rekomenduojami žalios spalvos maišai.

ŽALIOSIOS ATLIEKOS iš rinkliavos mokėtojo paimamos tokia tvarka (pagal metinę sukaupimo normą):

  • iš individualių gyvenamųjų namų mieste – 86,6 kg per metus, bet ne daugiau nei 9,6 kg vieno išvežimo metu.
  • iš individualių gyvenamųjų namų kaime – 60,9 kg per metus, bet ne daugiau nei 6,8 kg vieno išvežimo metu.

Gyventojai arba sodininkai,  turintys didesnį žaliųjų atliekų kiekį, gali jas nemokamai priduoti žaliųjų atliekų aikštelėje Vėžaičiuose Ąžuolo g. 54, tel. 8 655 42 560.

Primename, kad žaliąsias atliekas draudžiama mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius.