Mokesčiai

Mokesčiai

S/B “Gulbė“ mokesčiai nuo 2020m.

MOKESTIS Nuo 2020 m.
Stojimo į bendrijos narius (vienkartinis) 1,00 €
Nariomokestis (užmetus) 6,00 €/a+(20€+20€)*
Kitų asmenų įmokos Įmokas nenariai moka pagal bendrijos pateiktas sąskaitas kaip tai numato Sodininkų bendrijų įstatymas ir bendrijos įstatai
Už išduodamas pažymas (už vieną pažymą) 3,00 €
Delspinigiai (mokami už kiekvieną  dieną pradelstą sumokėti bendrijos nustatytus mokesčius, įmokas) 0,05%
Tiksliniai įnašai (sodininkų bendrijos narių susirinkimo patvirtinti įnašai, skirti bendrojo naudojimo objektams sukurti ar pagerinti ir kitiems numatytiems projektams įgyvendinti. Mokamas xx € už  vieną valdomo sklypo arą arba bendrą valdomą sklypą kaip tai nusprendžia bendrijos narių susirinkimas.):

Įnašas už vykdomas statybas skirtas kelių būklei gerinti (vienkartinis įnašas prieš pradedant statybas sklype)

150,00 €
Kaupiamieji įnašai (skirti bendrojo naudojimo objektams atnaujinti ir kitiems projektams, kurių sąmata dar nesuplanuota)  Jei bendrijos narių susirinkimas tokių įnašų rinkimą įteisina jis privalomas bendrijos nariams ir kitiems asmenims  kaip tai numatyta bendrijos įstatuose xx € už  vieną valdomo sklypo arą arba bendrą valdomą sklypą kaip tai nusprendžia bendrijos narių susirinkimas. 2020 08 24 bendrijos narių susirinkime kaupiamieji įnašai netvirtinti.
Mokesčiai  mokami už einamus Iki lapkričio 1d.
MOKESČIAI MOKAMI ATLIEKANT PAVEDIMUS Į S/B “GULBĖ” BANKO SĄSKAITĄ : LT794010040200041187  AB DNB  bankas ATLIEKANT PAVEDIMĄ BŪTINA NURODYTI SODO SKLYPO(-Ų) NUMERIUS IR MOKĖJIMO PASKIRTĮ.

 

*Paaiškinimai:

2020-08-24 visuotinio SB „GULBĖ“ narių susirinkimo sprendimu, mokesčiai  mokami už einamus metus iki lapkričio 1 d.

Kitas asmuo – fizinis asmuo, kuris mėgėjų sodo teritorijoje įsigijo mėgėjų sodo sklypą ir nepageidauja tapti sodininkų bendrijos nariu, išstojęs iš sodininkų bendrijos arba iš jos pašalintas, taip pat juridinis asmuo, kuris nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje.

Kiti asmenys atsiskaito su bendrija pagal pateiktas sąskaitas už visas jiems suteiktas paslaugas ir proporcingai pagal jiems tenkančias bendrojo naudojimo objektų eksploatacijos, bendrojo naudojimo žemės tvarkymo, bendrojo naudojimo objektų priežiūros organizavimo išlaidas, ir proporcingai pagal jiems tenkančias įnašų dalis, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės objektų mėgėjų sodo teritorijoje atnaujinimu, pagerinimu ar sukūrimu (jeigu kiti asmenys dalyvauja sukuriant naują objektą).

Bendrijos pateiktas sąskaitas Kiti asmenys privalo apmokėti ne vėliau kaip per 2 mėn. po jų gavimo.

Bendrijos nario mokesčio mokėjimo pavyzdys

(maksimalus metinis mokestis už standartinį 6,0 arų sklypą) – 6,0 a x 6 € = 36 € +(20+20)€ =76€

  • Bendrijos narys, atlikęs vieną talką  iki einamų metų lapkričio 1 d., moka 20 Eur mažesnį  metinį nario mokestį (standartinio 6 arų sklypo atveju: 36€+20€= 56€)
  • Bendrijos narys, atlikęs dvi talkas  iki einamų metų lapkričio 1 d., moka  20+20 Eur mažesnį mokestį (standartinio 6arų sklypo atveju: 36€)
  • Bendrijos narys, nedalyvavęs talkose, moka nustatytą maksimalų bendrijosnario  mokestį priklausomai nuo valdomo sklypo dydžio.
  • Bendrijos nariui Viena talka užskaitoma, jei nuolat prižiūrimas bendro naudojimo plotas besiribojantis su bendrijos nario sklypu (pakelė, griovys, laisvas žemės sklypas). Taip pat viena talka užskaitoma, jei bendrijos narys prie savo elektos tinklo yra prijungęs šviestuvą, apšviečiantį bendrijos gatvę.

Kitų asmenų ir jų šeimos narių nepiniginių įnašų įvertinimą, darbo sąnaudų įskaitymą į įnašus vykdo bendrijos valdyba atskiru sprendimu.

 

MOKESČIAI MOKAMI ATLIEKANT PAVEDIMUS Į S/B “GULBĖ” BANKO SĄSKAITĄ : LT794010040200041187  AB DNB  bankas

ATLIEKANT PAVEDIMĄ BŪTINA NURODYTI SODO SKLYPO(-Ų) NUMERIUS IR MOKĖJIMO PASKIRTĮ

 

 

S/B  “Gulbė” valdyba