Gera žinia senjorams!

Gera žinia senjorams!

2022-05-09 Remiantis nutarimu, kuris buvo priimtas sodininkų bendrijos „Gulbė“ 2022-05-09 visuotinio susirinkimo metu: 2022 metais atleisti nuo talkų ir talkų mokesčio visus sklypų savininkus – bendrijos narius nuo 70 metų.

Jums reikia parašyti prašymą (gali būti laisva forma), dėl atleidimo nuo talkų ir talkų mokesčio ir pristatyti bendrijos pirmininkui arba skenuotą prašymą su parašu atsiųsti bendrijos elektroniniu paštu: sb.gulbe@gmail.com

PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 M. GEGUŽĖS 9 D. 18.00 VAL. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO PATALPOSE.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Dėl valdybos metinė veiklos ataskaitos;
 3. Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;
 4. Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo;
 5. Dėl bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimo 2022 metams;
 6. Dėl 132 sklypo prašymo išsipirkti besiribojančią žemę;
 7. Dėl sklypo šalia siurblinės formavimo projekto pristatymo;
 8. Dėl gautų prašymų atleisti nuo talkų;
 9. Kiti klausimai.

9.1 Siūlymas steigti bendruomenę.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas SB „Gulbė“ Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos r., nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: tel. +370 608 46160, el. psb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei susirinkime dalyvauja įgaliotas – privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

2022-05-09 nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS:

Bendrijos susirinkimas

Bendrijos susirinkimas

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos (toliau – SB) „Gulbė“ valdybos posėdžio 2022 m. kovo
23 d. protokolu yra ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS VYKS

2022 M. BALANDŽIO 23 D. 10.00 VAL. ŠALIA SIURBLINĖS ALYVŲ G. 7A SKLYPE. TIES GREIČIO RIBOJIMO KALNIUKU

NEĮVYKUS MINĖTAM SUSIRINKIMUI, PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, BUS ŠAUKIAMAS

2022 M. GEGUŽĖS 9 D. 18.00 VAL. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO PATALPOSE.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Dėl valdybos metinė veiklos ataskaitos;
 3. Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;
 4. Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo;
 5. Dėl bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimo 2022 metams;
 6. Dėl 132 sklypo prašymo išsipirkti besiribojančią žemę;
 7. Dėl sklypo šalia siurblinės formavimo projekto pristatymo;
 8. Dėl gautų prašymų atleisti nuo talkų;
 9. Kiti klausimai.

9.1 Siūlymas steigti bendruomenę.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas SB „Gulbė“ Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos r., nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: tel. +370 608 46160, el. p. sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei susirinkime dalyvauja įgaliotas – privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

2022-04-23 nuo 9.40 val. iki 10.15 val.

2022-05-09 nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

DĖMESIO!

 ORGANIZUOJAMA PAVASARINĖ TALKA

 2022 m. balandžio 9 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – balandžio 9 d. 10:30 val. Norintys talką atlikti kitomis dienomis, susisiekite SB,‚Gulbė‘‘ telefonu 860846160, arba
el. paštu sb.gulbe@gmail.com

Pagrindiniai darbai: 

 • Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją kelkraščio tvarkymas. Pabaigti tvarkyti, kad būtų lengva prižiūrėti (ūgliukų karpymas, likusių kelmų, kiek įmanoma, panaikinimas);
 • Sklypo prie siurblinės (Alyvų g 7A) tvarkymas. Pačios siurblinės vizualinės būklės gerinimas, t.y. dažymas;
 • Šakų smulkinimas, prie siurblinės. Jei turite šakų, iki balandžio 9 dienos jas galite atgabenti  smulkinimui. 
 • Šiukšlių rinkimas visoje SB „Gulbė“ teritorijoje;
 • Vidinių kelių duobių tvarkymas, bus galima naudotis automobiline priekaba.

Reikalingi įrankiai: trimeris su disku, šakų genėtuvai, grėblys ir svarbiausia – gera nuotaika, noras pabendrauti ir pasidarbuoti.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaitytos dvi 2022 m. talkos. 

Valdybos pirmininkas Evaldas Damazas

Kviečiame pasitvarkyti keliukus

Kviečiame pasitvarkyti keliukus

Sveiki, yra atvežta skalda ties Rugiagėlių ir Grybų gatvių sankryža. VISI norintys pasitvarkyti kelius ir atlikti talką, gali iš ten ją paimti. Nepylėme kiekvienoje gatvėje, nes nėra galimybės. Automobilinę priekabą skaldai turime, esant reikalui kreipkites iš anksto ir paskolinsime. Kol kas traktoriaus pagalbos neplanuojame. Kelius greideriuosime jei išmus didesnes duobes arba atsiras poreikis laistymui. Jei kyla klausimų kreipkitės 860846160, mielai atsakysiu.

Skaldos vieta pažymėta žemėlapyje. Apie atliktus darbus, kad būtų užskaityta talka informuokite Jums patogiu būdu: SMS, Messenger’iu, telefonu.

Kviečiame skirti dalį pajamų mokesčio

Kviečiame skirti dalį pajamų mokesčio

Kviečiame prisidėti prie planuojamos įrengti bendros erdvės palei Alyvų g. skiriant pajamų mokesčio dalį 1,2% arba 0,6%.Surinktos lėšos iš šios paramos kaupiamos nuo 2018 m., ir bus naudojamos šios erdvės pritaikymui bendruomenės reikmėms. Kartu mes galim padaryt gerų darbų 🙌

Kaip tai padaryti rasite čia : https://sbgulbe.lt/12-bendrijai/

Žvyro atvežė, kelius pragreideriavo, ties pakraščiais liko žvyro sangrūdos. Prašome ties savo teritorija palyginti susidariusius žvyro bortelius✌Dėkojame už bendradarbiavimą🤝😉

Mokesčiai už 2021 metus – iki lapkričio 1 dienos

Mokesčiai už 2021 metus – iki lapkričio 1 dienos

Primename, kad iki 2021-11-01 reikia sumokėti nario mokestį, kuris susideda iš: 6 eur., už arą + neatlikta talka 20 eur.,

Sklypų savininkai, kurie nesumokėjo už Alyvų g., kelio asfaltavimo projekto įgyvendinimą, turi kitų skolų laukiame Jūsų mokėjimų.

Mokesčiai: https://sbgulbe.lt/mokesciai/

Kilus klausimams kreipkitės:️

Valdybos pirmininkas: Tel.: 8-608 46160  ️

Buhalterė: Tel.: +370 687 96882️

El.,paštas: sb.gulbe@gmail.com

Piktybiškai nemokius savininkus perduosime skolų išieškojimo įmonei. 

Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymas

Nuo Spalio 15 dienos SB „GULBĖ“ valdyba tikrina, gyvenančius, sodų bendrijos savininkus, kaip jie tvarko nuotekas. Registruojame valymo įrengimus – duobes. Jei kyla įtarimų paprašome parodyti, kada buvo valytas įrenginys ar išvežta nuotekų duobė.