DĖMESIO!

 ORGANIZUOJAMA PAVASARINĖ TALKA

 2022 m. balandžio 9 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – balandžio 9 d. 10:30 val. Norintys talką atlikti kitomis dienomis, susisiekite SB,‚Gulbė‘‘ telefonu 860846160, arba
el. paštu sb.gulbe@gmail.com

Pagrindiniai darbai: 

 • Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją kelkraščio tvarkymas. Pabaigti tvarkyti, kad būtų lengva prižiūrėti (ūgliukų karpymas, likusių kelmų, kiek įmanoma, panaikinimas);
 • Sklypo prie siurblinės (Alyvų g 7A) tvarkymas. Pačios siurblinės vizualinės būklės gerinimas, t.y. dažymas;
 • Šakų smulkinimas, prie siurblinės. Jei turite šakų, iki balandžio 9 dienos jas galite atgabenti  smulkinimui. 
 • Šiukšlių rinkimas visoje SB „Gulbė“ teritorijoje;
 • Vidinių kelių duobių tvarkymas, bus galima naudotis automobiline priekaba.

Reikalingi įrankiai: trimeris su disku, šakų genėtuvai, grėblys ir svarbiausia – gera nuotaika, noras pabendrauti ir pasidarbuoti.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaitytos dvi 2022 m. talkos. 

Valdybos pirmininkas Evaldas Damazas

Kviečiame pasitvarkyti keliukus

Kviečiame pasitvarkyti keliukus

Sveiki, yra atvežta skalda ties Rugiagėlių ir Grybų gatvių sankryža. VISI norintys pasitvarkyti kelius ir atlikti talką, gali iš ten ją paimti. Nepylėme kiekvienoje gatvėje, nes nėra galimybės. Automobilinę priekabą skaldai turime, esant reikalui kreipkites iš anksto ir paskolinsime. Kol kas traktoriaus pagalbos neplanuojame. Kelius greideriuosime jei išmus didesnes duobes arba atsiras poreikis laistymui. Jei kyla klausimų kreipkitės 860846160, mielai atsakysiu.

Skaldos vieta pažymėta žemėlapyje. Apie atliktus darbus, kad būtų užskaityta talka informuokite Jums patogiu būdu: SMS, Messenger’iu, telefonu.

Kviečiame skirti dalį pajamų mokesčio

Kviečiame skirti dalį pajamų mokesčio

Kviečiame prisidėti prie planuojamos įrengti bendros erdvės palei Alyvų g. skiriant pajamų mokesčio dalį 1,2% arba 0,6%.Surinktos lėšos iš šios paramos kaupiamos nuo 2018 m., ir bus naudojamos šios erdvės pritaikymui bendruomenės reikmėms. Kartu mes galim padaryt gerų darbų 🙌

Kaip tai padaryti rasite čia : https://sbgulbe.lt/12-bendrijai/

Žvyro atvežė, kelius pragreideriavo, ties pakraščiais liko žvyro sangrūdos. Prašome ties savo teritorija palyginti susidariusius žvyro bortelius✌Dėkojame už bendradarbiavimą🤝😉

Mokesčiai už 2021 metus – iki lapkričio 1 dienos

Mokesčiai už 2021 metus – iki lapkričio 1 dienos

Primename, kad iki 2021-11-01 reikia sumokėti nario mokestį, kuris susideda iš: 6 eur., už arą + neatlikta talka 20 eur.,

Sklypų savininkai, kurie nesumokėjo už Alyvų g., kelio asfaltavimo projekto įgyvendinimą, turi kitų skolų laukiame Jūsų mokėjimų.

Mokesčiai: https://sbgulbe.lt/mokesciai/

Kilus klausimams kreipkitės:️

Valdybos pirmininkas: Tel.: 8-608 46160  ️

Buhalterė: Tel.: +370 687 96882️

El.,paštas: sb.gulbe@gmail.com

Piktybiškai nemokius savininkus perduosime skolų išieškojimo įmonei. 

Nuotekų tvarkymas

Nuotekų tvarkymas

Nuo Spalio 15 dienos SB „GULBĖ“ valdyba tikrina, gyvenančius, sodų bendrijos savininkus, kaip jie tvarko nuotekas. Registruojame valymo įrengimus – duobes. Jei kyla įtarimų paprašome parodyti, kada buvo valytas įrenginys ar išvežta nuotekų duobė.

Rudeninė Talka 2021-08-21

Rudeninė Talka 2021-08-21

DĖMESIO!

 Organizuojama rudeninė talka

 2021 m. rugpjūčio 21 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – rugpjūčio 21 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti kitomis dienomis susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu 860846160 arba el. paštu sb.gulbe@gmail.com).

Pagrindiniai darbai:

 • Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją senos tvoros ardymas. Planas tvarkingai nusiimti seną tinklą.
 • Tiltuko per Smeltalės upelį remontas. Nuimsime visas senas medžiagas ir uždėsime naujas, impregnuotas.
 • Tiltuko tarp Gulbės ir Rugiagėlių gatvės statymas. Esamus gelžbetoninius stulpus sustatyti tvarkingai, kad ant jų būtų galima sumontuoti impregnuotą medieną.
 • Žolės šienavimas apleistose nešienautose bendrijos teritorijoje esančiose vietose. ( Smeltalės upelio kraštas, lietaus vandens nubėgimo kanaliukai)

Reikalingi įrankiai: Akumuliatoriniai statybiniai įrankiai (suktukas/gražtas). Rankinis pjūklas. Pasistengsime gauti elektros ir elektrinių darbo įrankių.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2021 m. talka.

Klaipėdos rajono Sodininkų Bendrijų pirmininkų susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės vadovybe, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų atstovais

Klaipėdos rajono Sodininkų Bendrijų pirmininkų susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės vadovybe, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų atstovais

2021-08-04 Sodininkų bendrijos „Gulbė“ pirmininkas buvo pakvietas ir dalyvavo organizuotame sodininkų bendrijų ir savivaldybės atstovų susitikime.

Susitikimo klausimai:

Dėl patruliavimo galimybės SB teritorijoje: greičio viršijimas, neblaivūs vairuotojai ir pan (Klaipėdos raj. PK) – Atsakymas –  Atskiro patruliavimo nebus, atvyks tik gavus pranešimus. greičiausias reagavimas 112 tel. numeriu.

Dėl galimybės palaikyti tvarką aikštelėse po bendro naudojimo konteinerių ištuštinimo (yra nusiskundimų, kad paliekama betvarkė)  (Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius, Gargždų švara ar Ekonovus)  – Atsakymas – Asmeniškai mus liečia tik tvarka su išvartytais-numestais konteineriais. Labai nekonkretus atsakymai ir veiksmų planai kuriuos pateikė skyriaus specialistas. Kadangi yra monopolis ir Ekonovus neturi konkurentų tai į pateiktas pretenzijas ne visada reaguoja. Dėl konkurencijos įvardintai įmonei savivaldybė bando prisivilioti užsienio vežejus. Paklausus apie konkrečius veiksmus kas padaryta, atsakymo negauta. Buvo užklausta dėl žaliųjų atliekų išvežimo grafiko nesilaikymo ir apskritai jų neišvežimo. Pasitikslino kokia bendrija ir pasakė kad pas mus problema maža ir pareiškė kad Ginduliai turi kur kas daugiau problemų dėl to:)) Šiuo klausimu taip pat savivaldybė „dirba“ ir bandys iš KRAC perpirkti  Vėžaičių žaliųjų atliekų aikštelę ir išdalinti 240 l  konteinerius gyventojams, kuriuos turėtu išvežti Ekonovus. Terminai neaiškūs.

Dėl melioracijos griovių priežiūros, tvarkymo ar pralaidų įrengimo galimybės (Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius ar Melioracijos tarnyba)  – Atsakymas – Specelistas atsakė, kad visi grioviai, kurie įrengti bendrijų ar valstybės, bendrijų teritorijoje, negali būti privatizuojami. Valstybė „melioracijos griovių kurie neturi numeracijos / kodo ir nėra įregistruoti RC netvarkys, tai yra bendrijų reikalas.

Dėl SB kelių/gatvių perdavimo savivaldybei pasirengimo, finansavimo plano  (Statybos ir infrastruktūros skyrius – Atsakymas – Kad gatves galėtume atiduoti savivaldybei, mums reikės jų matavimų, jas išmatavus matoma ar gatvės atitinka bent jau minimalius reikalaujamus kelių standartus (standartų neivardino ir pasiūlė kreiptis į RC matininkus). Jei atitinka reikalavimus jas įregistruoti RC. Tada savivaldybė spręs ar tikrai jie nori tu gatvių. Jei pavyksta perduoti gatves savivaldybei, ji kompensuoja 80% išlaidų išleistų perdavimo procese. Viskas valio, bet paklausu kaip jos bus prižiūrimos atsakymas aiškaus atsakymo nebuvo. Iš interpretacijų supratau kad greideriuos max du kartus į metus, skaldos neveš jei duobės nebus gilesnės kaip numatyta nesvarbių kelių tvarkymo direktyvose.  Dėl dangų apie kurias mes svajojame (asfaltas, trinkelės)  buvo pasakyta taip – nelegali statyba. (skaldą ar žvyru galima remontuotis)Vedant vandenį ir kanalizacija dangos nebus atstatomos. Turėsime vėl iš savų pinigų viską sutvarkyti.

Galimybė tapti pilnateisiais kaimų. gyventojais, nes daug  narių pageidauja panaikinti teisinį Sodininkų bendrijos statusą  (Direktorius)  – Atsakymas – Labai sudėtinga procedūra. Jeigu ją bendrija pradeda mažiausiai apie 3 metus viskas pakimba ore kol sutvarkomi visi formalumai. Bendrija tampa „nelegalu“.  Per tuos tris metus, narys negali parduoti sklypo, nes nėra kas pasirašo ar jis neskolingas, negali įsivesti dujų , negali suderinti projekto statybai.  Paminėjo kad tai yra padariusi tik viena bendrija Lietuvoje.

Ar yra pasikeitimų AB Klaipėdos Vanduo planuose dėl vandentvarkos į Sodininkų bendrijas  (Statybos ir infrastruktūros skyrius)  – Atsakymas – Baigėsi europos sajungos pinigai. Jei negausime daugiau pinigų iš europos fondų, viską turės vesti valstybinėmis lėšomis.

 

PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  2021 M. LIEPOS 5 D. 18.00 VAL.

ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
 4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2021 metams;
 5. Tvoros atnaujinimas, arba demontavimas, pagal Alyvų gatvę apie 260 metrų.
 6. Tiltukų atnaujinimas per upelius – kanalus;
 7. Sklypo šalia siurblinės formavimo projektas;
 8. 264 Sklypo savininko prašymas išsipirkti valstybinę žemę;
 9. Kiti klausimai;

 

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Susirinkimo dalyvių registracija vyks nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

Įvykusio susirinkimo protokolas: II Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-07-05