SUSIRINKIMAS

SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos (toliau – SB) „Gulbė“ valdybos posėdžio 2024 m. kovo
28 d. protokolu yra ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS VYKS :

2024 M. BALANDŽIO 27 D. 10.00 VAL. ŠALIA SIURBLINĖS ALYVŲ G. 7A SKLYPETIES GREIČIO RIBOJIMO KALNIUKU.

NEĮVYKUS MINĖTAM SUSIRINKIMUI, PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, BUS ŠAUKIAMAS

2024 M. GEGUŽĖS 11 D. 10.00 VAL. ŠALIA SIURBLINĖS ALYVŲ G. 7A SKLYPETIES GREIČIO RIBOJIMO KALNIUKU.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Dėl valdybos metinės veiklos ataskaitos;
  3. Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;
  4. Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo;
  5. Dėl bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimo 2024 metams;
  6. Dėl šviesolaidinio interneto SB „Gulbe“ teritorijoje;
  7. Dėl bendruomenės steigimo;
  8. Kiti klausimai.

8.1 Dėl šviestuvų įrengimo SB „Gulbe“ teritorijoje;

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas SB „Gulbė“ Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos r., nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: tel. +370 608 46160, el. p. sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei susirinkime dalyvauja įgaliotas – privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

2024-04-27 nuo 9.40 val. iki 10.15 val.

2024-05-11 nuo 9.40 val. iki 10.15 val.


Pagarbiai,Valdybos pirmininkas Evaldas Damazas

Parašykite komentarą