Rudeninė Talka 2021-08-21

Rudeninė Talka 2021-08-21

DĖMESIO!

 Organizuojama rudeninė talka

 2021 m. rugpjūčio 21 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – rugpjūčio 21 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti kitomis dienomis susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu 860846160 arba el. paštu sb.gulbe@gmail.com).

Pagrindiniai darbai:

 • Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją senos tvoros ardymas. Planas tvarkingai nusiimti seną tinklą.
 • Tiltuko per Smeltalės upelį remontas. Nuimsime visas senas medžiagas ir uždėsime naujas, impregnuotas.
 • Tiltuko tarp Gulbės ir Rugiagėlių gatvės statymas. Esamus gelžbetoninius stulpus sustatyti tvarkingai, kad ant jų būtų galima sumontuoti impregnuotą medieną.
 • Žolės šienavimas apleistose nešienautose bendrijos teritorijoje esančiose vietose. ( Smeltalės upelio kraštas, lietaus vandens nubėgimo kanaliukai)

Reikalingi įrankiai: Akumuliatoriniai statybiniai įrankiai (suktukas/gražtas). Rankinis pjūklas. Pasistengsime gauti elektros ir elektrinių darbo įrankių.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2021 m. talka.

Klaipėdos rajono Sodininkų Bendrijų pirmininkų susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės vadovybe, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų atstovais

Klaipėdos rajono Sodininkų Bendrijų pirmininkų susitikimas su Klaipėdos rajono savivaldybės vadovybe, savivaldybės administracijos ir kitų institucijų atstovais

2021-08-04 Sodininkų bendrijos „Gulbė“ pirmininkas buvo pakvietas ir dalyvavo organizuotame sodininkų bendrijų ir savivaldybės atstovų susitikime.

Susitikimo klausimai:

Dėl patruliavimo galimybės SB teritorijoje: greičio viršijimas, neblaivūs vairuotojai ir pan (Klaipėdos raj. PK) – Atsakymas –  Atskiro patruliavimo nebus, atvyks tik gavus pranešimus. greičiausias reagavimas 112 tel. numeriu.

Dėl galimybės palaikyti tvarką aikštelėse po bendro naudojimo konteinerių ištuštinimo (yra nusiskundimų, kad paliekama betvarkė)  (Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius, Gargždų švara ar Ekonovus)  – Atsakymas – Asmeniškai mus liečia tik tvarka su išvartytais-numestais konteineriais. Labai nekonkretus atsakymai ir veiksmų planai kuriuos pateikė skyriaus specialistas. Kadangi yra monopolis ir Ekonovus neturi konkurentų tai į pateiktas pretenzijas ne visada reaguoja. Dėl konkurencijos įvardintai įmonei savivaldybė bando prisivilioti užsienio vežejus. Paklausus apie konkrečius veiksmus kas padaryta, atsakymo negauta. Buvo užklausta dėl žaliųjų atliekų išvežimo grafiko nesilaikymo ir apskritai jų neišvežimo. Pasitikslino kokia bendrija ir pasakė kad pas mus problema maža ir pareiškė kad Ginduliai turi kur kas daugiau problemų dėl to:)) Šiuo klausimu taip pat savivaldybė „dirba“ ir bandys iš KRAC perpirkti  Vėžaičių žaliųjų atliekų aikštelę ir išdalinti 240 l  konteinerius gyventojams, kuriuos turėtu išvežti Ekonovus. Terminai neaiškūs.

Dėl melioracijos griovių priežiūros, tvarkymo ar pralaidų įrengimo galimybės (Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius ar Melioracijos tarnyba)  – Atsakymas – Specelistas atsakė, kad visi grioviai, kurie įrengti bendrijų ar valstybės, bendrijų teritorijoje, negali būti privatizuojami. Valstybė „melioracijos griovių kurie neturi numeracijos / kodo ir nėra įregistruoti RC netvarkys, tai yra bendrijų reikalas.

Dėl SB kelių/gatvių perdavimo savivaldybei pasirengimo, finansavimo plano  (Statybos ir infrastruktūros skyrius – Atsakymas – Kad gatves galėtume atiduoti savivaldybei, mums reikės jų matavimų, jas išmatavus matoma ar gatvės atitinka bent jau minimalius reikalaujamus kelių standartus (standartų neivardino ir pasiūlė kreiptis į RC matininkus). Jei atitinka reikalavimus jas įregistruoti RC. Tada savivaldybė spręs ar tikrai jie nori tu gatvių. Jei pavyksta perduoti gatves savivaldybei, ji kompensuoja 80% išlaidų išleistų perdavimo procese. Viskas valio, bet paklausu kaip jos bus prižiūrimos atsakymas aiškaus atsakymo nebuvo. Iš interpretacijų supratau kad greideriuos max du kartus į metus, skaldos neveš jei duobės nebus gilesnės kaip numatyta nesvarbių kelių tvarkymo direktyvose.  Dėl dangų apie kurias mes svajojame (asfaltas, trinkelės)  buvo pasakyta taip – nelegali statyba. (skaldą ar žvyru galima remontuotis)Vedant vandenį ir kanalizacija dangos nebus atstatomos. Turėsime vėl iš savų pinigų viską sutvarkyti.

Galimybė tapti pilnateisiais kaimų. gyventojais, nes daug  narių pageidauja panaikinti teisinį Sodininkų bendrijos statusą  (Direktorius)  – Atsakymas – Labai sudėtinga procedūra. Jeigu ją bendrija pradeda mažiausiai apie 3 metus viskas pakimba ore kol sutvarkomi visi formalumai. Bendrija tampa „nelegalu“.  Per tuos tris metus, narys negali parduoti sklypo, nes nėra kas pasirašo ar jis neskolingas, negali įsivesti dujų , negali suderinti projekto statybai.  Paminėjo kad tai yra padariusi tik viena bendrija Lietuvoje.

Ar yra pasikeitimų AB Klaipėdos Vanduo planuose dėl vandentvarkos į Sodininkų bendrijas  (Statybos ir infrastruktūros skyrius)  – Atsakymas – Baigėsi europos sajungos pinigai. Jei negausime daugiau pinigų iš europos fondų, viską turės vesti valstybinėmis lėšomis.

 

PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  2021 M. LIEPOS 5 D. 18.00 VAL.

ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
 4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2021 metams;
 5. Tvoros atnaujinimas, arba demontavimas, pagal Alyvų gatvę apie 260 metrų.
 6. Tiltukų atnaujinimas per upelius – kanalus;
 7. Sklypo šalia siurblinės formavimo projektas;
 8. 264 Sklypo savininko prašymas išsipirkti valstybinę žemę;
 9. Kiti klausimai;

 

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Susirinkimo dalyvių registracija vyks nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

Įvykusio susirinkimo protokolas: II Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-07-05

Kviečiame į susirinkimą

Kviečiame į susirinkimą

VADOVAUJANTIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VALDYBOS POSĖDŽIO 2021 M. GEGUŽĖS 20 D. PROTOKOLU YRA ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS VYKS 2021 M. BIRŽELIO 21 D. 18.00 VAL. ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO. NEĮVYKUS MINĖTAM SUSIRINKIMUI, PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, PLANUOJAMAS ŠAUKTI 2021 M. LIEPOS 5 D. 18.00 VAL. ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO. DARBOTVARKĖ:
 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
 4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2021 metams;
 5. Tvoros atnaujinimas, arba demontavimas, pagal Alyvų gatvę apie 260 metrų.
 6. Tiltukų atnaujinimas per upelius – kanalus;
 7. Sklypo šalia siurblinės formavimo projektas;
 8. 264 Sklypo savininko prašymas išsipirkti valstybinę žemę;
 9. Kiti klausimai;
Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“ Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Susirinkimo dalyvių registracija vyks nuo 17.40 val. iki 18.15 val. Įvykusio susirinkimo protokolas: I Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-06-21
Pavasarinė talka

Pavasarinė talka

Šiais metais, dėl susidariusios pandeminės situacijos organizuoti bendros talkos negalėsime. Bendro naudojimo žaliuosius plotus reikia nupjauti ir pasitvarkyti aplinką. Visus norinčius kviečiame atlikti talką registruojantis pavieniams darbams – nesibūriuojant.

Norintys prisidėti prie aplinkos tvarkymo prašome registruotis:

Tel. Nr.: +370 608 46160

El.paštas : sb.gulbe@gmail.com

Vamzdžiai griovyje, kuris ribojasi su bendrija 

Vamzdžiai griovyje, kuris ribojasi su bendrija 

Dalinamės naujienomis su jumis – šiandien gavome dar vieną atsakymą (paspaudus ant nuododos galite susipažinti su dokumentu) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atsakymas 2021-04-23

Istorijos pradžia 2020-11-02, buvo skelbta puslapio skiltyje Kas naujo →  Kitapus griovio esantys sklypai, kuriuose statomi namai jungiasi vamzdžius į kanalą. 2020-11-02 Sodininkų bendrija „Gulbė“ pateikė prašymą NTŽ (Nacionalinė žemės ūkio tarnybą), norėdama gauti išaiškinimą dėl griovio esančio pagal tvorą sodų teritorijoje (foto), ar galima tokia veikla ir kokius leidimus jie privalo turėti. NTŽ atsakymas čia

Stambiagabaričių ir žaliųjų atliekų tvarkymas

Stambiagabaričių ir žaliųjų atliekų tvarkymas

Pavasaris atsinaujinimo, švarinimosi ir remontų metas. Dažnai iškyla klausimas, kur dėti susikaupusius nenaudojamus didelius daiktus (buitinę techniką, baldus, buities rakandus), statybinį laužą, žaliąsias sodo atliekas. Kadangi Klaipėdos rajone atsirado didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų aikštelės, gyventojai turi patys pasirūpinti savo atliekų pristatymu į numatytas vietas.

Stambiagabaričių konteinerių pristatymas į nurodytą vietą yra mokama paslauga, gavėjas privalo užtikrinti, kad  numatytos konteinerio atliekos bus vienos rūšies ir atliekų rūšys nebus sumaišytos tarpusavyje (šito užtikrinti mes negalime). Pridavus išnuomotą konteinerį ir nustačius neatitikimus konteinerio gavėjui tenka mokėti baudą.

Prašome naudotis žemiau pateiktomis atliekų surinkimo aikštelių paslaugomis:

GARGŽDŲ didelių gabaritų surinkimo aikštelė

VĖŽAIČIŲ didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelė

GLAUDĖNŲ didelių gabaritų aikštelė

PADANGŲ pridavimas

Klaipėdos raj. Aplinkos apsaugos akcija „Garažiukas 2021“

Klaipėdos raj. Aplinkos apsaugos akcija „Garažiukas 2021“

Klaipėdos r. aplinkos apsaugos inspekcija nuo 2021-04-19 vykdys akcijos „Garažiukas“ reidą.

Jei turite žinių apie galimai nelegaliai ar su pažeidimais vykdančių veiklą automobilių demontavimo, servisų, techninio aptarnavimo veiklos vykdytojus, kuriuos būtų tikslinga patikrinti (galimus adresus). Būtume dėkingi už suteiktą informaciją → el.paštu sb.gulbe@gmail.com

 Ačiū Jums už bendradarbiavimą