SB „GULBE“ visuotinis narių susirinkimas

SB „GULBE“ visuotinis narių susirinkimas

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ valdybos posėdžio protokolu (2023-03-20) Nr. 23/1  yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2023-04-22 d. 11.00 val. adresu  Alyvų g. 7A, Lelių k. Klaipėdos rajonas (LELIŲ KM, TIES KALNELIU ALYVŲ GATVĖJE).

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2023-05-13 d. 11.00 val. adresu  Alyvų g. 7A, Lelių k. Klaipėdos rajonas (LELIŲ KM, TIES KALNELIU ALYVŲ GATVĖJE).

Darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Dėl valdybos metinė veiklos ataskaitos;
  3. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  4. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas.
  5. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2023 metams;
  6. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
  7. Dėl 63, 259,260 sklypų prašymų išsipirkti besiribojančią žemę.
  8. Kiti klausimai.

Su susirinkimui teikiamais dokumentais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „GULBĖ“ Pirmininką, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18-19 valandos darbo dienomis. Telf. pasiteiravimui +370 608 46160

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ AR REVIZIJOS KOMISIJĄ  IKI 2023-04-21d. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ SODININKŲ BENDRIJAI „GULBĖ“

Parašykite komentarą