2018 m. gegužės 26 d. 10.00 val. šaukiamas SB „Gulbė“ narių susirinkimas

2018 m. gegužės 26 d. 10.00 val. šaukiamas SB „Gulbė“ narių susirinkimas

SB „Gulbė“ nariams

 2018 m. gegužės 26 d. 10.00 val. šaukiamas SB „Gulbė“narių susirinkimas, kuris vyks SB „Gulbė“ pradžioje, susirinkimų vietoje.

DARBOTVARKĖ:

 1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimas.
 2. Darbotvarkės tvirtinimas.
 3. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.
 4. Mokesčiai už Alyvų g. asfaltavimą.
 5. Dėl pageidaujamų Alyvų gatvės kalnelių.
 6. Pasidalinimas informacija apie laimėtą paramos projektą. Tikslas – vidinių kelių gerinimas.
 7. Vidinių kelių remontavimas. Reikalavimai gyventojams vykdant kasimo darbus.
 8. Informacija apie išsiųstus pranešimus dėl vidinių kelių apauginimo gyvatvorėmis, nelegalių įvažiavimų į sklypus ir pan.
 9. Alyvų gatvės krūmų kirtimas, apsodinimas pušimis.
 10. Naujas narystės mokestis, susijęs su talkų naikinimu.
 11. Įstojimo į bendriją mokesčio mažinimas.
 12. Sodų bendrijos „Gulbė“ įstatų keitimas – registracijos adresas ir kt.
 13. Infrastruktūros priežiūros mokesčio įvedimas ne nariams.
 14. Žemės sklypų paskyrimas visuomeniniams poreikiams.
 15. Buitinių atliekų bendrasis konteineris, pastatymo vieta.
 16. Dėl prašymo išsipirkti sodų bendrijos žemės.
 17. Pirmininko atlyginimo dydžio nustatymas.
 18. Naujų narių priėmimas.
 19.  Kiti klausimai.

*******************************************************************************

„Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.“

 Jei kvorumo nebus, narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu  ir 2018 m. birželio 16 d. 10.00 val. bus šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris vyks SB „Gulbė“ pradžioje, susirinkimų vietoje.

Bendrijos narys dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti susirinkimo narių registravimui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 SB „Gulbė” valdyba

El. p. sb.gulbe@gmail.com, tel.: 860846160

Komentarai išjungti.