Neeilinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas

Neeilinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas

SODININKŲ BENDRIJA „GULBĖ“

2017 m. lapkričio 22 d.
Lelių k., Klaipėdos r. sav.

SB „Gulbė“ nariams

2017 metų gruodžio mėn. 11 d. 18:00 val. šaukiamas neeilinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas, kuris vyks Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. S/B „Gulbė“ 2016 metų veiklos ataskaita.
  2. S/B „Gulbė“ finansinio audito klausimai
  3. SB „Gulbė“ valdybos rinkimai
  4. SB „Gulbė“ valdybos pirmininko rinkimai
  5. SB „Gulbė“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas.
  6. Alyvų g. asfaltavimo finansavimo klausimai
  7. Skolų mokėjimo klausimai
  8. Kiti klausimai

VĮ Registrų centras atsisakė registruoti 2017-09-16 vykusio bendrijos narių susirinkimo metu naujai išrinktą SB „Gulbė“ valdybą nurodant, kad renkant valdybą buvo pažeistos būtinos bendrijos valdymo organo rinkimų procedūros. Vadovaujantis SB Gulbė įstatais ir sodininkų bendrijų įstatymo nuostatomis visuotinis susirinkimas, vykęs 2017-09-16, ir jo priimti sprendimai laikomi negaliojančiais. Dėl naujo sodininkų bendrijos „Gulbė“ valdymo organo rinkimų ir kitų aktualių sprendimų priėmimo šaukiamas neeilinis bendrijos narių visuotinis susirinkimas.


“Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.”
Jei kvorumo nebus, narių susirinkimas bus laikomas neįvykusiu ir 2018 sausio mėn. 9 d. 18:00 val. bus šaukiamas pakartotinis narių susirinkimas, kuris vyks Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav.)
Bendrijos narys dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti susirinkimo narių registravimui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

S/B „Gulbė valdyba
Elektroninis paštas: sb.gulbe@gmail.com ; tel.: 8 60846160
S/B „Gulbė“ bankinė sąskaita: LT94010040200041187 AB DNB bankas

Parašykite komentarą