Pagal
Diena: 2017-12-27

Pakartotinis visuotinis susirinkimas 2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val.

Pakartotinis visuotinis susirinkimas 2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val.

SODININKŲ BENDRIJA „GULBĖ“

 

2017 m. gruodžio 23 d.

Lelių k., Klaipėdos r. sav.

 

SB „Gulbė“ nariams

 

2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val. šaukiamas pakartotinis SB „Gulbė“narių susirinkimas, kuris vyks Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. SB „Gulbė“ 2016 metų veiklos ataskaita.
  2.   SB „Gulbė“ finansinio audito klausimai
  3. SB „Gulbė“ valdybos rinkimai
  4. SB „Gulbė“ valdybos pirmininko rinkimai
  5. SB „Gulbė“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas.
  6. Alyvų g. asfaltavimo finansavimo klausimai
  7. Skolų mokėjimo klausimai
  8. Kiti klausimai

******************************************************************

    Pagal SB „Gulbė“ įstatus bei  Lietuvos respublikos sodininkų bendrijų įstatymą narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

2017 gruodžio 11 dieną Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose vyko SB „Gulbė“ neeilinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 43 bendrijos nariai. Buvo paskelbtas susirinkimo projektas, aptarti kiti klausimai. Dėl susirinkimo kvorumo nebuvimo 2017 gruodžio 11 dienos susirinkimas laikomas neįvykusiu ir 2018 sausio 9 dieną šaukiamas pakartotinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas.

******************************************************************

Bendrijos narys dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.