Pagal
Autorius: arvydas

Pakartotinis visuotinis susirinkimas 2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val.

Pakartotinis visuotinis susirinkimas 2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val.

SODININKŲ BENDRIJA „GULBĖ“

 

2017 m. gruodžio 23 d.

Lelių k., Klaipėdos r. sav.

 

SB „Gulbė“ nariams

 

2018 metų sausio mėn. 09 d. 18:00 val. šaukiamas pakartotinis SB „Gulbė“narių susirinkimas, kuris vyks Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose (Saulės g. 1, Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., LT-92338

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. SB „Gulbė“ 2016 metų veiklos ataskaita.
 2.   SB „Gulbė“ finansinio audito klausimai
 3. SB „Gulbė“ valdybos rinkimai
 4. SB „Gulbė“ valdybos pirmininko rinkimai
 5. SB „Gulbė“ revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimas.
 6. Alyvų g. asfaltavimo finansavimo klausimai
 7. Skolų mokėjimo klausimai
 8. Kiti klausimai

******************************************************************

    Pagal SB „Gulbė“ įstatus bei  Lietuvos respublikos sodininkų bendrijų įstatymą narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

2017 gruodžio 11 dieną Slengių mokyklos-daugiafunkcinio centro patalpose vyko SB „Gulbė“ neeilinis narių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo 43 bendrijos nariai. Buvo paskelbtas susirinkimo projektas, aptarti kiti klausimai. Dėl susirinkimo kvorumo nebuvimo 2017 gruodžio 11 dienos susirinkimas laikomas neįvykusiu ir 2018 sausio 9 dieną šaukiamas pakartotinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas.

******************************************************************

Bendrijos narys dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Visuotinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas

Visuotinis SB „Gulbė“ narių susirinkimas

2017-10-21 įvyko bendrijos valdybos narių susirinkimas, kurio metu buvo aptarta situacija susijusi su bendrijos veiklos bei jos prižiūrimos teritorijos priežiūros organizavimu, kitų bendrijai aktualių klausimų sprendimu.

Nuspręsta:

 • atlikti bendrijos narių sąrašo sutikrinimą, t. y. sklypų savininkų bei bendrijos narių sąrašo sutikrinimą;
 • organizuoti neeilinį bendrijos narių (nustatyta tvarka įstojusių į bendriją) visuotinį susirinkimą (jam neįvykus pakartotinį), kuriame spręsti ankstesniojo susirinkimo darbotvarkėje išdėstytus klausimus, tarp kurių bendrijos valdymo organo bei jo pirmininko rinkimas. Susirinkimas planuojamas antroje lapkričio pusėje;
 • visuotinio susirinkimo metu, bendrijos narių balsų dauguma spręsti dėl bendrijoje sukauptų lėšų panaudojimo (nepanaudojimo) Alyvų g. asfaltavimui, nesurinkus numatytos pinigų sumos šiems darbams (čia norėtųsi atkreipti dėmesį, kad nemažai čia gyvenančių, nesvarbu ar jie bendrijos ar ne, nariai, iki šiol neprisidėjo). Įvykus balsavimui bus sprendžiama ar toliau dalyvaujame projekte ar iš jo pasitraukiame ir toliau važinėjame kalneliais…;
 • Į bendriją priimtas vienas narys. Sprendimas dėl vieno nario išstojimo bus priimtas jam pilnai atsiskaičius su bendrija.

Taip pat diskutuota dėl bendrijos įstatų atnaujinimo, bendrijos nario mokesčių perskirstymo (iki kelėtos eurų sumažinamas bendrijos nario mokestis, atitinkamai įvedami  Sodininkų bendrijų įstatyme numatyti mokesčiai). Tokiu būdu galima būtų didinti bendrijos patrauklumą jos nariams bei įstatais sureguliuoti (ne tik SB  įstatymu sureguliuoti  mokesčius kitiems sklypų savininkams.

BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS

BENDRIJOS VALDYMO ORGANAS

Sveiki, truputis naujos informacijos.

Nepavyko registruoti naujai išrinktos valdybos narių. Kaip paaiškėjo, organizuojant susirinkimą buvo padaryta esminių, susirinkimo sprendimus niekiniais pavertusių, klaidų.

Taigi senojo bendrijos valdymo organo įgaliojimai išlieka. Naujoji valdyba neišrinkta, valdybos pirmininkas neišrinktas. Tas pats ir dėl kitų susirinkimo metu spręstų klausimų.

Arvydas

2017-11-17 Stambiagabaričių atliekų konteineris

2017-11-17 Stambiagabaričių atliekų konteineris

Nuo 2017-11-17(penktadienio) iki 2017-11-20 (pirmadienio) bus (bent taip sutarta) pastatytas didžiagabaričių atliekų konteineris.
Padangas, senus televizorius čia nemeskite, juos galite nemokamai priduoti į spec. aikšteles. Nesudarykite papildomų problemų-išlaidų bendrijai.