EILINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,GULBĖ“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO PROJEKTAS

EILINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,GULBĖ“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLO PROJEKTAS

Kadangi daug narių prašė susipažinti su protokolu, priimtas sprendimas protokolo projektą paskelbti www.sbgulbe.lt tinklalapyje, facebook SB Gulbė paskyroje pasidalinti skelbimu, pakabinti SB „Gulbė“ skelbimų lentoje. Suteikti 5 darbo dienų terminą (iki 2018 m. birželio 29 d.) raštiškų pastabų pateikimui.

2018-06-16 susirinkimo protokolo projektas

Komentarai išjungti.