2019 M. BALANDŽIO 29 D. 18.00 VAL. ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 M. BALANDŽIO 29 D. 18.00 VAL. ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 6  yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019-04-29 d. 18.00 val. adresu  Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos rajonas (Slengių mokykla daugiafunkcis centras)_____

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2019-05-20 d. 18.00 val. adresu Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos rajonas (Slengių mokykla daugiafunkcis centras)

Darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Buveinės adreso keitimas;
 3. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgaliojimas juos pasirašyti bei užregistruoti;
 4. Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas;
 5. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 6. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas
 7. Bendrijos valdybos nario rinkimas;
 8. Revizijos komisijos nario rinkimai;
 9. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
 10. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas;
 11. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2019 metams;
 12. Samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo tvirtinimas;
 13. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  L.e. pirmininko pareigas asmenį, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18-19 valandos darbo dienomis. Telf. pasiteiravimui +370 608 46160

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ IR REVIZIJOS KOMISIJĄ  IKI 2019-04-25d. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ SODININKŲ BENDRIJAI „GULBĖ“

Komentarai išjungti.