Pagal
Autorius: Evaldas Damazas

Klaipėdos rajonas laukia TAVO idėjos!

Klaipėdos rajonas laukia TAVO idėjos!

Visa informacija paspaudus paveislėlį

Turite idėją, kaip panaudoti dalį Savivaldybės biudžeto lėšų, kad Klaipėdos rajone gyventi būtų dar geriau? Kviečiame registruotis ir jungtis į dalyvaujamojo biudžeto Klaipėdos rajone pradžios renginį, kuris vyks nuotoliniu būdu š. m. lapkričio 23 d. 17 val. Preliminari renginio trukmė – 2 val.

STATYBOS SMILGŲ G. 5, DIRVUPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.,

STATYBOS SMILGŲ G. 5, DIRVUPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV.,

Informacija iš seniūnijos: Panaudos principu sklypas perduotas Vakarų medienos grupei.

Projekto vizualizacija: https://www.youtube.com/watch?v=sOYiZkvvxRs

Pavadinimas: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SMILGŲ G. 5, DIRVUPIŲ K., KLAIPĖDOS R. SAV., STATYBOS PROJEKTAS
Numeris: MP-19-03-01-TP
Parengimo metai: 2019
Statytojas: UAB „Telmento transportas“

Skalda kelio duobių tvarkymui

Skalda kelio duobių tvarkymui

Atvežta skalda, kelio duobių tvarkymui. Žemėlapyje pažymėtos vietos, kur papilta. Skaldos negalima naudoti kelių kelkraščiams taisyti, ištisai užpilti kelius ar savo kiemo gerbūviui tvarkyti.

Apie atliktus darbus prašome informuoti el.,paštu: sb.gulbe@gmail.com (dėl talkų užskaitymo).

 

ORGANIZUOJAMA TALKA

ORGANIZUOJAMA TALKA

DĖMESIO!

 Organizuojama rudeninė talka

 2020 m. spalio 17-18 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja rudeninę talką. Pagrindinė talkos diena – spalio 17 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti spalio 18 d. susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu 860846160 arba el. paštu sb.gulbe@gmail.com).

Pagrindiniai darbai: Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją šakų genėjimas, jų sunešimas prie siurblinės, kelkraščio tvarkymas, Smeltainės upelio kranto šienavimas, stotelės tvarkymas.

Reikalingi įrankiai: šakų genėjimo įrankiai, rankinis-benzininis pjūklas, trimeriai. Ir aiškų darbo rankos J

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2020 m. talka. Kas turės benzininį savo įrankį užskaitomos dvi talkos.

 

 

 SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba

 

ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VADOVAUJANTIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VALDYBOS POSĖDŽIO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. PROTOKOLU YRA ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS VYKS

2020 M. RUGPJŪČIO 8 D. 10.00 VAL. ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO.

NEĮVYKUS MINĖTAM SUSIRINKIMUI, PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, BUS ŠAUKIAMAS

 

 2020 M. RUGPJŪČIO 24 D. 18.00 VAL. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO PATALPOSE.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
 4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2020 metams;
 5. Buveinės adreso keitimas;
 6. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
 7. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
 8. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas;
 9. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgalojimas juos pasirašyti bei užregistruoti;
 10. Atnaujintų mokesčių tvirtinimas;
 11. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
 12. Teisminių išlaidų grąžinimo klausimas;
 13. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  L.e. pirmininko pareigas asmenį, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ IR REVIZIJOS KOMISIJĄ  IKI 2020 M. RUGPJŪČIO 7 D. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ EL. PAŠTU SODININKŲ BENDRIJAI „GULBĖ“

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

 

 2020-08-08 nuo 9.40 val. iki 10.15 val.

2020-08-24 nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

Organizuojama talka

Organizuojama talka

 

2020 m. liepos 11-12 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – liepos 11 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti liepos 12 d. ar ankščiau susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu arba  el. paštu).

Pagrindiniai darbai: Kelkraščio tvarkymas, Alyvų g. pagal sodų pusę, Smeltainės upelio ir kanaliuko tarp Gulbės ir Rugiagėlių gatvių  krantų šienavimas.

Reikalingi įrankiai: Trimeriai, žoliapjovės.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2020 m. talka. Kas turės benzinini savo įrankį užskaitysime dvi talkas.

Susirinkimo vieta prie siurblinės šalia Smeltalės upelio.

           SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba