Pagal
Autorius: Evaldas Damazas

Mieli sodininkai, prašome nusišienauti savo sklypus ir patvorius. Norintys atliki talkas susisiekite su L.e.  pirmininku. Pagrindiniai darbai, žolės pjovimas.

PASKIRKITE 2 PROC. SODŲ BENDRIJAI

PASKIRKITE 2 PROC. SODŲ BENDRIJAI

Ar žinojote, kad galite paskirti 2 procentus savo sumokėto gyventojo pajamų mokesčio sodininkų bendrijai „Gulbė“? Tai Jums nieko nekainuos, o užpildyti prašymą neužtruksite nė 5 minučių!

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512..

 

Paramos gavėjo SB „Gulbė“ identifikacijos numeris (kodas) : 163652593

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję, pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai);

Greičiausiai ir patogiausiai prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti  elektroniniu būdu per EDS;

Prašymą taip pat galima:

DAROM 2019!

DAROM 2019!

Balandžio 27 d. visoje Lietuvoje vyks pavasarinė švarinimosi akcija Darom 2019.
Būdami pilietiški, bei siekdami gyventi švariau ir gražiau, prisijunkime ir mes.

Balandžio 27 d. 10.00 val.

Kviečiame dalyvauti jus ir jūsų šeimos narius organizuojamoje akcijoje – talkoje.

 • Susirinkimo vieta prie siurblinės, šalia Smeltės upelio.
 • Pirštinėmis ir šiukšlių maišais pasirūpinsime.

Dalyvauk! Prisidėk! Būk kartu!

SB „Gulbė“ valdyba

2019 M. BALANDŽIO 29 D. 18.00 VAL. ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2019 M. BALANDŽIO 29 D. 18.00 VAL. ŠAUKIAMAS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ valdybos posėdžio protokolu Nr. 6  yra šaukiamas Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, kuris įvyks 2019-04-29 d. 18.00 val. adresu  Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos rajonas (Slengių mokykla daugiafunkcis centras)_____

Neįvykus minėtam susirinkimui, pakartotinis Sodininkų bendrijos „Gulbė“ visuotinis narių susirinkimas, bus šaukiamas 2019-05-20 d. 18.00 val. adresu Saulės g. 1, Slengių k. Klaipėdos rajonas (Slengių mokykla daugiafunkcis centras)

Darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Buveinės adreso keitimas;
 3. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgaliojimas juos pasirašyti bei užregistruoti;
 4. Bendrijos valdybos veiklos įvertinimas;
 5. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 6. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas
 7. Bendrijos valdybos nario rinkimas;
 8. Revizijos komisijos nario rinkimai;
 9. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
 10. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas;
 11. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2019 metams;
 12. Samdomų darbuotojų skaičiaus ir jų apmokėjimo tvarkos nustatymo tvirtinimas;
 13. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  L.e. pirmininko pareigas asmenį, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18-19 valandos darbo dienomis. Telf. pasiteiravimui +370 608 46160

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ IR REVIZIJOS KOMISIJĄ  IKI 2019-04-25d. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ SODININKŲ BENDRIJAI „GULBĖ“

KOMPOSTAVIMO KONTEINERIAI ATVYKO

KOMPOSTAVIMO KONTEINERIAI ATVYKO

Sendvario seniūnijos gyventojai, kurie registravosi telefonu ar el. paštu dėl galimybės gauti kompostavimo konteinerį, gruodžio 3–6 dienomis nuo 9 iki 16 val. gali atvykti pasiimti kompostavimo konteinerio, adresu: Saulės g. 1, Slengių k., Klaipėdos r. Gyventojai , turintys skolų už atliekų tvarkymą t.y. nėra susimokėję už šiukšlių išvežimą, kompostavimo konteineriai jiems nebus išduodami (tik sumokėjus skolas ir pateikus apie tai patvirtinančius dokumentus bus išduodamas kompostavimo konteineris)

KOMPOSTAVIMO KONTEINERIŲ SUTEIKIMO FIZINIAMS ASMENIMS SĄLYGOS
Kompostavimo konteineriai bus suteikti fiziniams asmenis, atitinkantiems šiuos reikalavimus:
1. Turi būti Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojas, mokantis už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, rūšiuojantis antrines žaliavas;
2. Turi būti sumokėjęs mokesčius už atliekų tvarkymą nustatytais terminais, t. y. turi būti neskolingas;
3. Turi būti individualaus namo / kotedžo / sodo valdos savininkas