DĖMESIO! 

Organizuojama rudeninė talka 

2019 m. rugsėjo 1 d.

2019 m. rugsėjo 13-14 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja rudeninę talką. Pragindinė talkos diena – rugsėjo 14 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti rugsėjo 13 d. susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu arba  el. paštu).

Pagrindiniai darbai: Alyvų gatvės pagal sodų teritoriją šakų genėjimas, jų sunešimas prie siurblinės, kelkraščio tvarkymas, Smeltainės upelio kranto šienavimas.

Reikalingi įrankiai: šakų genėjimo įrankiai, trimeriai. Ir aiškų darbo rankos 🙂

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2019 m. talka. Kas turės benzinini savo įrankį užskaitysime dvi talkas.

Po darbų organizuojamas suneštinis piknikas.

                                                                                                                                            SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba

Komentarai išjungti.