SB ,,Gulbė“ mokeščiai

SB ,,Gulbė“ mokeščiai

           SB “Gulbė“ visuotiniame narių susirinkime patvirtinti mokesčiai

MOKESTIS  Nuo 2019 m.
Stojimo į bendrijos narius (vienkartinis) 1,00 €
Nario (už metus) 6,00 €/a
Statybų – infrastruktūros (mokamas prieš pradedant statybas sklype) 150,00 €
Už išduodamas pažymas (už vieną pažymą) 3,00 €
Už nedalyvavimą talkoje (privalomos dvi talkos) 20,00 € už 1 talką

40,00 € už 2 talkas

 

*Paaiškinimai:

2014-05-24 visuotinio SB „GULBĖ“ narių susirinkimo sprendimu, nario mokestis mokamas už einamus metus iki lapkričio 1 d.

Nario mokestį sudaro dvi dedamosios:

  1. 6 € už 1 arą žemės ploto;
  2. Mokestis už dvi talkas 40 € .

Pavyzdys (maksimalus metinis mokestis už standartinį 6,0 a sklypą jei nedalyvauta talkoje) –   (6,0 a x 6 € = 36 € )+ 20€ +20€  = 76 €

Bendrijos narys, atlikęs dvi talkas iki einamų metų lapkričio 1 d., moka tik I dedamąją.

Bendrijos narys, atlikęs vieną talką iki einamų metų lapkričio 1 d., moka I dedamąją + mokestį už vieną talką, 20€

Bendrijos narys, neatlikęs abiejų talkų iki einamų metų lapkričio 1 d., moka I ir II dedamąsias.

 

Bendrijos nariai privalo per metus atlikti dvi talkas. Viena talka užskaitoma, jei nuolat prižiūrimas bendro naudojimo plotas besiribojantis su bendrijos nario sklypu (pakelė, griovys, laisvas žemės sklypas). Taip pat viena talka užskaitoma, jei bendrijos narys prie savo elektos tinklo yra prijungęs šviestuvą, apšviečiantį bendrijos gatvę.

 

MOKESČIAI MOKAMI ATLIEKANT PAVEDIMUS Į S/B “GULBĖ” BANKO SĄSKAITĄ : LT794010040200041187  Luminor Bank AB  bankas

 

ATLIEKANT PAVEDIMĄ BŪTINA NURODYTI SODO SKLYPO(-Ų) NUMERIUS IR MOKĖJIMO PASKIRTĮ

 

 

SB “Gulbė” valdyba

Komentarai išjungti.