ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

VADOVAUJANTIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VALDYBOS POSĖDŽIO 2020 M. BIRŽELIO 30 D. PROTOKOLU YRA ŠAUKIAMAS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, KURIS VYKS

2020 M. RUGPJŪČIO 8 D. 10.00 VAL. ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO.

NEĮVYKUS MINĖTAM SUSIRINKIMUI, PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS, BUS ŠAUKIAMAS

 

 2020 M. RUGPJŪČIO 24 D. 18.00 VAL. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO PATALPOSE.

DARBOTVARKĖ:

 1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
 2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
 3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
 4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2020 metams;
 5. Buveinės adreso keitimas;
 6. Vidaus tvarkos taisyklių tvirtinimas;
 7. Bendrijos valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
 8. Revizijos komisijos darbo reglamento tvirtinimas;
 9. Naujos redakcijos įstatų tvirtinimas, įgalojimas juos pasirašyti bei užregistruoti;
 10. Atnaujintų mokesčių tvirtinimas;
 11. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai;
 12. Teisminių išlaidų grąžinimo klausimas;
 13. Kiti klausimai.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  L.e. pirmininko pareigas asmenį, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

PAGEIDAUJANTIS KANDIDATUOTI Į BENDRIJOS VALDYBĄ IR REVIZIJOS KOMISIJĄ  IKI 2020 M. RUGPJŪČIO 7 D. PATEIKIA RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ EL. PAŠTU SODININKŲ BENDRIJAI „GULBĖ“

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

 

 2020-08-08 nuo 9.40 val. iki 10.15 val.

2020-08-24 nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

Komentarai išjungti.