Organizuojama talka

Organizuojama talka

 

2020 m. liepos 11-12 d. SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba organizuoja talką. Pagrindinė talkos diena – liepos 11 d. 10:00 val. (norintys talką atlikti liepos 12 d. ar ankščiau susisiekite SB ,‚Gulbė‘‘ telefonu arba  el. paštu).

Pagrindiniai darbai: Kelkraščio tvarkymas, Alyvų g. pagal sodų pusę, Smeltainės upelio ir kanaliuko tarp Gulbės ir Rugiagėlių gatvių  krantų šienavimas.

Reikalingi įrankiai: Trimeriai, žoliapjovės.

Dalyvavusiems planuojamoje talkoje bus užskaityta 2020 m. talka. Kas turės benzinini savo įrankį užskaitysime dvi talkas.

Susirinkimo vieta prie siurblinės šalia Smeltalės upelio.

           SB ,‚Gulbė‘‘ valdyba

Komentarai išjungti.