PAKARTOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

  2021 M. LIEPOS 5 D. 18.00 VAL.

ŠALIA TRANSFORMATORINĖS IR SLYVŲ G. 1 SKLYPO.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  3. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas;
  4. Bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimas 2021 metams;
  5. Tvoros atnaujinimas, arba demontavimas, pagal Alyvų gatvę apie 260 metrų.
  6. Tiltukų atnaujinimas per upelius – kanalus;
  7. Sklypo šalia siurblinės formavimo projektas;
  8. 264 Sklypo savininko prašymas išsipirkti valstybinę žemę;
  9. Kiti klausimai;

 

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas Sodininkų bendrijos „Gulbė“  Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos rajonas, nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: telefonas +370 608 46160, elektroninis adresas sb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Susirinkimo dalyvių registracija vyks nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

Įvykusio susirinkimo protokolas: II Visuotinio susirinkimo protokolas 2021-07-05

Parašykite komentarą