PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

PAKARTOTINIS SB „GULBĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 M. GEGUŽĖS 9 D. 18.00 VAL. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCINIO CENTRO PATALPOSE.

DARBOTVARKĖ:

  1. Susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Dėl valdybos metinė veiklos ataskaitos;
  3. Dėl bendrijos metinės ūkinės finansinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;
  4. Dėl revizijos komisijos išvadų tvirtinimo;
  5. Dėl bendrijos metinės pajamų išlaidų sąmatos tvirtinimo 2022 metams;
  6. Dėl 132 sklypo prašymo išsipirkti besiribojančią žemę;
  7. Dėl sklypo šalia siurblinės formavimo projekto pristatymo;
  8. Dėl gautų prašymų atleisti nuo talkų;
  9. Kiti klausimai.

9.1 Siūlymas steigti bendruomenę.

Su sprendimų projektais galima susipažinti pas SB „Gulbė“ Valdybos pirmininką Evaldą Damazą, adresu Uogų g. 9, Lelių k. Klaipėdos r., nuo 18.00 val. iki 19.00 val. darbo dienomis. Kontaktai informacijai: tel. +370 608 46160, el. psb.gulbe@gmail.com. Su teikiamų balsavimui dokumentų projektais galima susipažinti bendrijos internetiniame puslapyje www.sbgulbe.lt

Bendrijos narys, dalyvaujantis susirinkime ir turintis teisę balsuoti, susirinkimo narių registravimui  turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei susirinkime dalyvauja įgaliotas – privaloma pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.

Susirinkimo dalyvių registracija:

2022-05-09 nuo 17.40 val. iki 18.15 val.

KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS:

Parašykite komentarą